Wyniki badań terenowych pomników ofiar I wojny światowej w powiecie zielonogórskim

W tym miejscu, prezentujemy wyniki badań terenowych pomników ofiar I wojny światowej w powiecie zielonogórskim. Badania dofinansowane są z programu "Trampolina - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich".