Praktyczne szkolenie z konserwacji eksponatów techniki wojskowej

 

Dobiega końca kolejny projekt który współprowadzi nasze Towarzystwo Przyjaciół Lubuskiego Muzeum Wojskowego. Tym razem w trosce o rozwój wolontariatu na rzecz Muzeum oraz o zabytki prezentowane na ekspozycji plenerowej LMW, wspólnie z grupą „Miłośników techniki wojskowej” realizujemy projekt pn. „Szkolenie z zakresu konserwacji eksponatów techniki wojskowej”.

Konserwacja armaty Le.F.H 18 kal. 105 mm

 

Założeniem projektu jest, by szkolenie odbywało się w praktyce (na remontowanym eksponacie) pod czujnym okiem fachowców. Dlatego w porozumieniu z Dyrektorem muzeum wytypowaliśmy do przeprowadzenia konserwacji niemiecką armatę Le.F.H. 18 kal. 105 mm z okresu II w. św. oraz warsztat specjalistyczny, mający doświadczenie przy remontach zabytków i eksponatów muzealnych oraz wymaganą wiedzę i umiejętności. Wspomniana firma odpowiedzialna była za transport eksponatu z muzeum do pracowni i z powrotem, nadzór oraz wspólne ze szkolonymi wykonanie prac remontowych przy wykorzystaniu własnego sprzętu i materiałów.

W szkoleniu wzięły udział cztery osoby (2 pracowników oraz 2 wolontariuszy współpracujących z muzeum). W czasie praktycznych zajęć szkoleniowych wykonali oni prace I etapu konserwacji armaty. Etap ten obejmował przede wszystkim rozebranie obiektu na części pierwsze, co umożliwi ich dokładne oczyszczenie z elementów korozji oraz zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi. Zadanie to okazało się być wyjątkowo czaso i pracochłonne, a możliwe do wykonania tylko dzięki specjalistycznemu sprzętowi oraz poradom prowadzącego zajęcia Waldemara Banaszyńskiego. Przy okazji rozbierania armaty udało się również wyprostować wiele elementów uszkodzonych w czasie jej eksploatacji. Następnie przyglądaliśmy się procesowi uzupełniania ubytków w płycie ochronnej armaty oraz braliśmy czynny udział w oczyszczaniu poszczególnych elementów z warstw farby i elementów korozji.

II etap konserwacji prowadzony będzie w 2018 r., mamy nadzieję, że przy udziale przeszkolonych wolontariuszy :).

 

Projekt dofinansowany z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Konserwacja armaty Le.F.H 18 kal. 105 mm

Konserwacja armaty Le.F.H 18 kal. 105 mm

Konserwacja armaty Le.F.H 18 kal. 105 mm